Osnivač kancelarije advokat Srđan R. Stojković, samostalno ili u saradnji sa partnerima i stručnjacima iz različitih oblasti, obavlja od 1988. advokatsku delatnost u oblasti Gradanskog prava (sticanje i zaštita vlasništva, nasleđivanje, ugovori, naknada štete, brak i porodica), Radnog prava (zaštita u sudskim i dr. postupcima prava zaposlenih), Krivičnog prava (zastupanje odbrane i prava oštećenih), Privrednog prava (osnivanje i podrška privrednim subjektima, zastupanje u stečajnom postupku), Upravnog prava i drugim oblastima. Kancelarija je posebno okrenuta Intelektualnoj svojini (autorskopravna zaštita i dr.), Kompjuterskom pravu kao i On-line savetovanju u pomenutim i drugim oblastima prava.

The founder of firm, attorney at law Srdjan R. Stojkovic, has been successfuly working, in cooperation with partners and expert or alone, since 1988 in areas of General Civil and Trial Practice, Criminal Low, Labour Law, Commercial and Enterprise Low, Bankruptcy, Real Property and Real Estate Transactions, Administrative Law etc.The firm specialy pay attention on all aspects of Intellectual Property (Copyright etc.), Computer low and On – line consultations.

 


© Zemun 2004, all right reserved by SRĐAN R. STOJKOVIĆ