Državne i međunarodne institucije, lokalna samouprava

Vlada Republike Srbije
Serbian Government

Poverenik za informacije od javnog značaja
Commissioner for information of public importance

Ministarstvo pravde
Beograd, Nemanjina 22-26
tel: 3616-548; 3616-549 fax: 3616-419; 685-672
kabinet@mpravde.sr.gov.rs

Ustavni sud Srbije
The Constitutional Court of the Republic of Serbia

Grad Beograd
City of Belgrade

Republika Srbija - Vrhovni kasacioni sud
The Suprime Court of Serbia

The Court of Justice of the european communities
Evropski sud pravde

Evropski sud za ljudska prava
European Court of Human Rights

Cour De Cassation
The French Supreme Court
Kasacioni sud Republike Francuske

Department for Constitucional Affairs Court Service
Sudski servis Ministarstva pravde UK

Profesionalne asocijacije udruženja adv. kancelarije

Advokatska Komora Srbije
Bar Association of Serbia

Advokatska Komora Beograda
Bar Association of Belgrade

Advokatska Komora Nisa
Bar Association of Nis

Udruženje Tužilaca Srbije
Prosecutor Association of Serbia

American Bar Association

CELLI Central European and Eurasian Law Initiative

Law Europe

The Bar Council
Profesionalna asocijacija baristera UK

The Law Society
Profesionalna asocijacija solisitera UK

Rečnici, enciklopedije, kolekcije pravnih informacija, adresari

Britanica

Sirius sudska praksa na internetu

Legal Directory

Legal Definitions

Legal Information Institute

Law guru

Juris International

BBC Crime

Tetley, s Law & Other Nonsense

State Bar of California, International Law Section

WebLaw
(IT, Internet and E-Commerce Law)

Legifrance Le service public de la diffusion du droit
Public utility of the diffusion of the right

Stručni časopisi, Forumi i sl.

European Law Journal

European Journal of International Law

Harvard Journal of Law & Technology

E trgovina

Zdravlje - rekreacija

Tai Chi radionica 45