Tekstovi propisa Republike Srbije i SCG
Legislation's texts of The Republic of Serbia and The State Union of Serbia and Montenegro

Republika Srbija
Republic of Serbia

Zakon o radu 285.1k

The Labour Law  208.1k

Zakona o nasleđivanju 270k

Srbija i Crna Gora
State Union of Serbia and Montenegro

Zakon o obligacionim odnosima 1.2Mb

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa 197.7k

The Law on foundations of property law relations 91.8k

 

Mali , korisni alati

Latinski citati 117.5k
Pažljivo probrao, više puta proverio i širokoj upotrebi namenio Nenad Dželebdžić advokat u Beogradu

 

 

Iz Krivičnog zakona Republike Srbije

Krivična dela protiv bezbednosti računarskih podataka 155.1k

Tekstovi novih propisa Republike Srbije
New Legislation,s texts of The Republic of Serbia

Zakon o parničnom postupku
(na snazi od 23.02.2005. - izmene na snazi od 29.12.2009.) 446k

 

Zakon o izvršnom postupku
(na snazi od 22.02.2005.) 510k

 

Zakon o elektronskom poptpisu (12.01.2005.) 133k


Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala
(stupio na snagu i primenjuje se od 26.07.2005). 73k


Porodicni zakon
The Family Law

(primenjuje se od 01.07.2005.) 337k

 

Zakon o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine, sa prilozima
(stupio na snagu: 08.06.2005.) 161k
Law on reporting and recording of property taken away
(Enter into force: 6/8/2005) 32k

 

Zakon o zaštiti potrošaca
(Stupio na snagu: 24.09.2005.) 192k


KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRBIJE
(Na snazi od 01.01.2006., Najnovije izmene na snazi od 11.09.2009.) 790k

 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
(Na snazi od 10.12.2005.) 282k

 

Zakon o sprečavanju pranja novca
(Na snazi od 10.12.2005.) 68k

 

Zakon o oglašavanju
(primenjuje se od 25.12.2005.) 119k

 

Zakon o hipoteci
( Na snazi od 04.01.2006. Primenjuje se od 25.02.2006.) 71k

 

Zakon o rehabilitaciji
(Na snazi od 25.04.2006.) 151k

 

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
(Na snazi od 01.06.2002.) 74k

 

Zakon o radu
(Na snazi od 23.03.2005.) 220k

 

Zakon o ličnoj karti
(Na sazi od 27.07.2006. Primenjuje se od 28.01.2007.) 103k

 

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
(stupio na snagu: 29.11.2005) 175k

 

Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima
(stupio na snagu: 14.10.2005.) 224k

 

Zakon o udruženjima
(stupio na snagu 22.07.2009.) 158.9k

 

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju
(stupa na snagu 12.10.2009.) 333.5k

 

Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
(stupio na snagu 10.06.2009. Primenjuje se od 10.12.2009) 1Mb

 

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
(stupio na snagu dana 23.05.2009.) 257k

 

Zakon o planiranju i izgradnji
(stupio na snagu 11.09.2009) 541k

 

Zakon o državnom premeru i katastru nepokretnosti
(stupio na snagu 11.09.2009) 430k

 

Zakon o udruženjima
(stupio na snagu 22.07.2009.) 160k

 

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju
(stupa na snagu 12.10.2009.) 327k

 

Zakon o parničnom postupku R. Srbije
(stupio na snagu 23/02/2005 - izmene na snazi od 29.12.2009.) 470k

 

Zakon o upravnim sporovima
(stupio na snagu 30.12.2009.) 189k

 

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
(stupio na snagu: 05/06/2010 Primenjuje se od 04/09/2010) 127k